SAUKETESO.WEN.SU
Bilainis telefonebze kodis moxsna

axla bevrs aqvs bilainis telefoni da sxva baraTi rom Cados magTis an jeoselis unda moxsnas bloki. blokis moxsnaSi ki xelosans unda gadauxado fuli. Chveni saitis daxmarebit ki shegizliat ufasod moxsnat kodi :)

am xerxiT bloki exsneba marto ZTE bilainis telefonebs romlebsac edebaT Chipi!!! ALCATEL-ze ar moqmedebs
Es metodi rekomendirebulia ZTE-s firmis shemdeg modelebze: ZTE SFR 231, ZTE SFR 232, ZTE SFR 341, ZTE SFR 342, ZTE X760, ZTE X761, ZTE X960, ZTE GX760, ZTE GX761, ZTE G-N281

1. Charte mobiluri sim baratis gareshe.
2. akrife *#06# da Chaiwere IMEI.
IMEI Sheiyvane am saitze
http://a-zgsm.com/calculator
da Sheinaxe migebuli kodi
4. mobilurze akrife *983*8284# kodis akrefis shemdeg Gamova mobilurze Grafa
5.Sadac unda chawerot migebuli kodi.
6. mzadaa, Shegidzliat chadot nebismieri sim barati

SAUKETESO.WEN.SU