SAUKETESO.WEN.SU
>
Bibliotekashi koveldgiurad daemateba java - PDF formatis wignebi da sxvadasxva literatura

Erovnuli gamocdebis Testebi 2011


~Proza~

Didostatis marjvena.pdf 1.3mb
Data Tutashxia kari1.pdf 740kb
Data Tutashxia kari2.pdf 1mb
Data Tutashxia kari3.pdf 1mb
Data Tutashxia kari4.pdf 926kb
Aleqsandre yazbegi_Xevis beri gocha.pdf 349kb
sulxan saba_Sibrdzne sicruisa.pdf 34kb
Akaki wereteli_bashiachuki.pdf 409kb
iakob curtaveli shushanikis wameba.pdf 116kb
Stefan mieri bindi.doc 2.4mb

~Poezia~

Vefxistyaosani qartulad.pdf 1mb
vaja fshavela_aluda qetelauri.pdf 82kb
Leqsebi.doc word 29kb
LEQSEBI_levan_bejashvili.jar 23kb

~Sxvadasxva~

Saatestato_gamocdebi_2011.jar 45kb
samoqalaqo_kodeqsi-799-1520muxli.jar 103kb
saqartvelos_konstitucia.jar 50kb
Sisxlis_samartlis_kodeqsi.jar 114kb
wmida_mociqulta_85_kanoni.jar 32kb


> Saitis Damaxsovreba
SAUKETESO.WEN.SU
................